Om FDVweb

FDVweb er et skybasert drift- og vedlikeholdssystem som dekker alt fra ordinære kontorbygg til avanserte produksjonsanlegg.

Skybasert brukergrensesnitt medfører tilgjengelighet for både eget vedlikeholdspersonale og servicepartnere. FDVweb tilbys som en "one-stop-shop" hvor alle modulene og integrasjonene er inkludert. 

Lav brukerterskel

Det er lagt stor vekt på et logisk og enkelt brukergrensesnitt for å minimalisere opplæringsbehovet og sikrer at alle rutiner blir fulgt opp i praksis. FDVweb er utviklet av bransjefolk, med løsninger tilpasset bransjens krav.

FDVweb på mobil

Dagens brukere av FDVweb er i høy grad driftsteknikere som ikke sitter på kontoret, men er ute på eiendommene. FDVweb på mobil er utviklet med naturlig og enkelt brukergrensesnitt. Applikasjonen innehar tilnærmet alle de samme verktøyene som er tilgjengelig på web-modulen; muligheten til å sette opp og kvittere ut arbeidsordre ved hjelp av kamera og QR koder, gå gjennom tegninger, eller sende arbeidsordre til eksterne servicepartnere, alt med bare noen få tastetrykk. Det er heller ikke et behov for eksterne servicepartnere å ha appen for å kvittere ut eller følge opp ordre. 

Appen er tilgjengelig på både Apple og Android systemer, og optimalisert for alle størrelser inkludert nettbrett.

Integrasjoner i FDVweb

FDVweb er bygd opp med standardisert REST API som enkelt kan settes opp med eksterne systemer. Flere integrasjoner er aktive i FDVweb basert på ønsker fra kundene våre, disse benyttes bla. til å; registrere avvik, legge inn eksterne servicerapporter, opprette komponenter, hente ut data fra bygg, reklamasjoner, branntegninger etc..

CuroTech er i løpende dialog med et stort antall samarbeidspartnere vedrørende integrasjoner som kan ha relevans for kundene våre. 

FDV-dokumentasjon

Arbeidsordre

Internkontroll - HMS

Brann

Servicetorg [leietakermodul]

Tegninger

Avtaler

Historikk

Bygg- og eiendomsregister

Vedlikeholdsplan

Demo